About Template

"JF Chrome" is a Powerful Professional Responsive Joomla Template with a lot of settings. It is well suited for any kind of website, Community, Blog, Corporate, Business, Portfolio .... Theme Runs on "gantry Framework". It has beautiful themes For JomSocial and Kunena Forum !!!

Zihinsel işlevlerin yanısıra kavramsal,sosyal ve pratik uyum becerilerinde sınırlılıklar gösteren kişiler zihin engelli olarak adlandırılmaktadır.

Zihin engelli kişiler yavaş öğrenir ve öğrenme kapasiteleri sınırlıdır. Günlük yaşamın gerekleriyle baş etmekte, başkalarının davranışlarını doğru yorumlamakta ve kendilerinden beklenen sosyal sorumlulukları göstermekte zorluk çekebilirler.

ZİHİN ENGELİNİN NEDENLERİ

Beslenme eksiklikleri, çevresel faktörler,zehirlenmeler, hamilelikte kullanılan ilaçlar, zor ve uzun doğum, doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması, doğum sonrası merkezi sinir sistemini etkileyen enfeksiyonlar, prematüre doğum, kromozom anomalleri.

ZİHİNSEL ENGELİNİN SINIFLANDIRILMASI

  • Hafif Derecede Zihinsel Engel
  • Orta Derecede Zihinsel Engel
  • Ağır Derecede Zihinsel Engel
  • Çok Ağır Derecede Zihinsel Engel

Bu sınıflandırma psikoloji alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de de eğitsel sınıflandırma yaygın olarak kullanılmaktadır. Sınırları daha esnektir ve eğitim durumları göz önünde tutulmuştur.

  • Eğitilebilir olanlar
  • Öğretilebilir olanlar
  • Ağır ve çok ağır olanlar

Doğru yöntem ve tekniklerle kurumumuzda uzmanlar tarafından eğitim vermekteyiz.