About Template

"JF Chrome" is a Powerful Professional Responsive Joomla Template with a lot of settings. It is well suited for any kind of website, Community, Blog, Corporate, Business, Portfolio .... Theme Runs on "gantry Framework". It has beautiful themes For JomSocial and Kunena Forum !!!

Otizm, yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren, karmaşık gelişimsel bir bozukluktur. 

Otizm erken evrede basit belirtileri dikkate alındığında kolayca teşhis edilebilir ve bebeklere uygulanacak iyi bir rehabilitasyon programı ile etkileri önemli oranda azaltılabilir.

Otizmin Genel Belirtileri

Otistikler aşağıdaki genel davranışların en az yarısını gösterirler. Bu belirtiler bazı hastalarda çok hafif ya da çok şiddetli olabilir. Her bir belirtinin etkisi de diğerinden farklı olabilir. Ayrıca, Bu davranışlar birçok farklı sebeple ve yaşlarına uygun olmayacak bir şekilde sergilenebilir.

 • Diğer Çocuklarla ilişki kurmakta zorluk
 • Her şeyin aynı olmasını istemek, rutin yaşama bağlılık, değişikliklere aşırı tepki vermek
 • Uygunsuz ve sebepsiz gülmek ve ağlamak
 • Aşırı hareketlilik ya da aşırı hareketsizlik
 • Tehlikeye karşı duyarsızlık
 • Göz temasının çok az ya da hiç olmaması
 • Sürekli aynı oyunları oynamak
 • Motor hareket gelişiminde düzensizlik. (Topa vuramaz ama küpleri üst üste koyabilir.)
 • Acıya karşı duyarsızlık
 • Ekolali (Cevap vermek yerine, kendisine söylenenleri aynen tekrar etmek)
 • Yalnız kalmayı tercih etmek
 • İhtiyaçlarını belirtmekte zorlanmak. Konuşma yerine hareketlerle ihtiyaçlarını belirtmeye çalışmak
 • Temastan, kucağa alınmaktan ya da sevilmekten hoşlanmamak
 • Objeleri kendi etrafında çevirmek
 • Seslere karşı aşırı duyarlılık ya da aşırı duyarsızlık
 • Normal öğrenme metotlarına karşı duyarsızlık
 • Objelere gereksiz yere bağlanmak

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara yönelik eğitim ortamları genel anlamda ayrıştırma ve kaynaştırma eğitim olmak üzere iki farklı şekilde ele alınmaktadır. 1980-1990’lı yıllara kadar otizm spektrum bozukluğu olan çocukların sadece özel eğitim ve rehabilitasyon ortamlarında ya da psikiyatri kliniklerinde eğitim alabilecekleri düşünülürken (ayrıştırma), günümüzde bu çocuklara ilişkin bilgilerin artması ile birlikte genel eğitim okullarında da eğitim alabilmeleri (kaynaştırma) gündeme gelmiştir. Genel eğitim ortamlarında yapılacak çeşitli düzenlemelerle bu çocuklar normal gelişim gösteren akranlarıyla başarılı bir şekilde eğitim alabilmektedirler.

Çocuklarının davranışlarında yardımcı olmak için:

 • İletişim kurmayı öğrenmelerine yardımcı olun.
 • Seçimler yapmayı öğretin.
 • Olumlu davranışı ödüllendirmede tutarlı olun.
 • İstenmeyen davranışlar erkenden belirlenmeli ve direkt olarak irdelenmelidir.
 • Çocuğunuzun hoşlanacağını bildiğiniz ve sağlayabileceğiniz ödüller seçin.

Doğru yöntem ve tekniklerle kurumumuzda uzmanlar tarafından eğitim vermekteyiz.