About Template

"JF Chrome" is a Powerful Professional Responsive Joomla Template with a lot of settings. It is well suited for any kind of website, Community, Blog, Corporate, Business, Portfolio .... Theme Runs on "gantry Framework". It has beautiful themes For JomSocial and Kunena Forum !!!

Anne karnında bebeğin gelişimi sırasında, doğum esnasında veya doğum sonrası dönemde meydana gelen problemlerden dolayı oluşan kalıcı hasarlar çocuklarda bedensel engellere neden olmaktadır.

Çocuk alanında fizyoterapi ve rehabilitasyonda en sık serebral palsi, spina bifida, kas hastalıkları, motor gelişim geriliğine neden olan hastalıklar (down sendromu, williams sendromu, rett sendromu, prader wili sendromu, otizm, çeşitli kromozom anomalileri vb), doğumsal brakial pleksus felci, SSPE (subakut sklerozan parensefalit) gibi hastalık tabloları karşımıza çıkmaktadır. Bu hastalık tablolarına bedensel yetersizliklerin yanı sıra zeka, görme, işitme, konuşma ve çeşitli iç organ fonksiyon bozuklukları da eşlik edebilmektedir.

Tıbbi tanısı konan çocuk fizyoterapiste geldiğinde çocuğun öyküsü alınıp genel durumu, yapabildikleri ve yapabilecekleri değerlendirildikten sonra aileden beklentiler öğrenilir ve hedefler belirlenir.

Doğru yöntem ve tekniklerle kurumumuzda uzmanlar tarafından eğitim vermekteyiz.