About Template

"JF Chrome" is a Powerful Professional Responsive Joomla Template with a lot of settings. It is well suited for any kind of website, Community, Blog, Corporate, Business, Portfolio .... Theme Runs on "gantry Framework". It has beautiful themes For JomSocial and Kunena Forum !!!

Özel Neşeli Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde.  eğitilebilir, öğretilebilir, işitme, bedensel engelli, konuşma güçlüğü,yaygın gelişimsel bozukluk vb. tanısı konmuş bireylere eğitim ve rehabilitasyon hizmeti verilmektedir.

Kurumumuz tecrübeli bir ekip tarafından yönetilmektedir. Merkezimizde engelli bireyin toplumsal entegrasyonu ve kendi ayakları üzerinde yaşamını sürdürebileceği bilgi ve becerilerin kazanılması hedeflenmiştir. Yapılan çalışmalar ile bireyin maksimum verim alabilmesi için sürekli olarak yeni eğitim sistemleri ve materyalleri ile desteklenmektedir.

Merkezimizde kayıt yapan kamera sistemi bulunmaktadır. Aileler için ayrılan salonlarda çocuklarının eğitimlerini canlı olarak takip edebilmektedirler. İlkelerimizden en önemlisi çocuklarımıza gerekli özeni göstererek ailelerinin yüzlerinde ki o anlamlı gülümsemeyi oluşturmak için gerekli çabayı ortaya koymaktır.

Merkezimizde çocuklarımıza ve Ailelerimize yönelik sosyal aktiviteler, mevsime göre çeşitli eğitici, öğretici geziler, dinlendirici piknikler, seminer ve kongre organizasyonları, sinema – tiyatro ve tiyatro organizasyonları düzenlenmektedir.

Umutsuzluğa kapılan ailelerin gecelerine, bir hilalin huzur veren aydınlığını sağlamak amacıyla yola çıktık. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz

Kalite Politikamız

Alanımız da faydalı olabilmek ve ihtiyaçlara yönelik öngörüleri bilgi ve bilim ışığında koşulsuz bir memnuniyete dönüştürmek gayretindeyiz. Yasa ve mevzuat ile ilgili şartların yerine getirilmesi çerçevesinde gönüllü sorumluluklarımızı da ekleyerek ideal bir yapı oluşturmaya çalışmak.iyilik ve idealizm ışığında insancıl bir hizmet yapısı oluşturup çocuklarımıza ailelere farklı bir vizyon ve düzenli mutlu olabildiğince yüce değerlerle donatılmış sorumluluğun yerine getirilmesi konusunda gerekenlerin yapılmış olduğu bir kurumsal ortam teşkil etmek. Bu taahhüdümüz tüm süreçlerimizde sürekli iyileştirmeyi hedefler. Süreçlerimizin gelişimi, süreç ölçüm sonuçlarının sürekli iyileşmesi ile izlenecektir. Tüm çalışanlarımızın sisteme dahil edilmesi ve eğitilmesi ile kururmumuzun sürekli gelişimi ve memnuniyet hedeflerimize ulaşmak. Toplam kalite yönetim anlayışına ulaşabilmek için firmamız Kalite Yönetim ve Çevre Yönetim Sistemi gereklerini yerine getirmek ve sürekli iyileştirmeler yapmak. Halkalı Rehabilitasyon çalışanları, içinde bulunduğumuz dünyanın sadece bizlere ait olmadığının bilinci ile bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefler ve bunun için yoğun bir çaba sarf eder.

Misyonumuz

Rehabilitasyona ihtiyaç duyan bireylerin kendilerinden beklenen davranışları ortaya koyabilmeleri için ihtiyaçları olan eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini sunmak, ailelerini de psikolojik ve eğitsel açıdan desteklemek, bilgi ve yeteneklerimizi tüm kapsamdaki odaklara yönlendirerek onların ihtiyaçlarına cevap verebilmektir. Bütün bu çerçeveyi ele alarak diyoruz ki ;

 • Zihinsel, bedensel ve duyusal algı bozukluğu olan bireyler için geliştirilmiş eğitim programlarını bireyselleştirerek uygulamak,
 • Özel gereksinimli bireyin ve ailesinin gereksinimlerini, her biri alanında uzman üyelerden oluşan ekibimizle karşılamak,
 • Çocukların ve ailelerin hakları konusunda ailelere rehberlik ve yönlendirme hizmeti vermek,
 • Eğitim kalitesinin sürekliliği için eğitim personelinin hizmetiçi eğitimlerini yürütmek,
 • Özel eğitim alanında bilimsel dayanaklı uygulamalara yer vermek üzere bilimsel toplantılara katılımı desteklemek,
 • Yeniliklere ve gelişmelere açık, bilimsel sonuçlara dayalı eğitim hizmeti vermek,
 • Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında teknolojik gelişmeleri takip etmek,
 • Öğretim materyalleri geliştirmek, Zihinsel Engelilik alanında toplumun gereksinimi olan eğitim, rehabilitasyon ve bakım hizmetlerinin uluslar arası standartlara uygun verilmesi.
 • Toplumun farkındalığını sağlamak
 • Zihinsel engellinin diğer tüm bireylerin sahip olduğu tüm haklara sahip olduğundan hareketle, onun onurlu bir birey olarak yaşamın içinde bağımsız yaşayabilmesini sağlamayı amaç edinmek ve bu amaca çağın gereklerinle uygunluk sağlayacak dinamik bir yapıyla ulaşabilmek.
 • Zihinsel engelinin boyutu nedeniyle bağımsız bir yaşam sürdürme becerisi geliştiremeyecek olan birey için yaşamını uygun koşullarda sürdüreceği birimleri harekete geçirmek.
 • Zihinsel engellilerin spor ve kültür yaşamına engetrasyonunu sağlamak.